BUNITY บริจาค 1 ครั้ง ช่วยได้ถึง 3 ชีวิต (ครั้งที่2)
30 Oct 2023 | 09:00 - 14:30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

ชวนทุกคนมาเจ็บครั้งแรก กับแคมเปญ BUNITY บริจาค 1 ครั้ง ช่วยได้ถึง 3 ชีวิต

นอกจากจะได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วทางเรายังมีของขวัญเป็นบัตร FIT PUB เล่นฟรี 7 วันให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย มาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไป

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

ห้อง A3-203 ชั้น 2 อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event