งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
23 - 25 Fab 2024 | 09:00 - 17:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Event Objectives

ร่วมแสดงพื่อผยแพร่ศิลปวัฒนธธรรมกับสถาบันทั่วประเทศ

มาเจอกันที่โคราชเด้อ ...! ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 "ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช, ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร ,บุคคลทั่วไป

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Share our event