เพิ่ม-ลดวิชา และลงทะเบียนเรียนล่าช้า
4 - 5 Jan 2024 | 9.30-16.00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

เพิ่ม-ลดวิชา และลงทะเบียนเรียนล่าช้า

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี

Expected BU DNA Skills

Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Organizer

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event