๙ ก่อ ต่อเติมสติ
9 - 12 Oct 2023 | 09:00 - 16:00
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

Event Objectives

พบกับกิจกรรมและ workshop เพื่อเติมพลังบันดาลใจและต่อเติมสติอย่างสร้างสรรค์

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Gallery

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

ชั้น 1 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event