2024 BU MARTIAL ARTS FOR LIFE WORKSHOP
4 - 18 Mar 2024 | 17:30 - 19:30 (ทุกวันจันทร์)
ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา

Event Objectives

🤾🏻หรือนี่! หรือนี่! คนไหนคือมืออาชีพ เรียนฟรีกับโปรเฟชชั่นแนลตัวจริง แถมได้เทคนิคการป้องกันตัวไปใช้จริง สายบู๊ใครไม่มาคือพลาดสะดวกวันไหนจัดเลย

วันที่ 19, 21, 28 ก.พ. 4, 6, 11, 13, 18 มี.ค. 2567 เวลา 17.30-19.30 น. ห้อง SAC-114

2024 BU MARTIAL ARTS FOR LIFE WORKSHOP ทักษะการป้องกันตนเอง เพื่อเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม โดยชมรมศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

Organizer

  • ชมรมศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว

Add to Calendar

Location

ห้อง SAC-114 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event