เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องย่อย
29 Mar 2024 | 14:30 - 16:30
อาคาร C3

Event Objectives

เข้ามา❗ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องย่อย ❗ไปกับ พี่ฟาโรห์ The Common Thread ที่จะมาแชร์เทคนิคในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ การหาข้อเท็จจริงของเรื่องเล่า การนำเรื่องมาเล่าอย่างสร้างสรรค์
เตรียมได้รับความสนุกและความรู้อย่างเต็มเปี่ยมที่งาน❗เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องย่อย❗

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567
เวลา 14:30-16:30
ณ อาคาร C3 ชั้น 1 ห้อง 102 (Studio 1)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมงานได้เลยย

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบัน

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

อาคาร C3-102 (Studio 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event