มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV
20 Mar 2024 | 13:00 - 15:00
อาคาร A5 (TOURISM TOWER)

Event Objectives

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับจัดสรรวัคซีน HPV แก่นักศึกษาหญิงอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ จาก รพสต.คลองหนึ่งนักศึกษาที่มีความประสงค์รับวัคซีน ขอให้ปฏิบัติดังนี้

1.ดาวน์โหลดเอกสาร  https://drive.google.com/drive/folders/1PGmmJ6b5fj-ksSAYIYuDeCsm-UfrNllA?usp=sharing
2. กรอกข้อมูลในเอกสารข้อ 1. ให้ครบถ้วน
3. นำมาให้กับเจ้าหน้าที่ในวันรับวัคซีน (เข็มที่ 1) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567  เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้อง The Lobby ห้อง A5-201 (อาคาร A5 ชั้น2)

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Organizer

Add to Calendar

Location

ห้อง A5-201 ชั้น 2 อาคาร A5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event