ตรวจคัดกรองหาเชื้อ HIV ฟรี
18 Mar 2024 | 8:40 - 15:00
อาคาร A5 (TOURISM TOWER)

Event Objectives

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตรวจคัดกรองหาเชื้อ HIV ฟรี

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Organizer

Add to Calendar

Location

ห้อง A5-501 ชั้น 5 อาคาร A5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event