ครบเครื่อง เรื่อง ลงทุน
1 Apr 2024 | 14:30 - 17:00
อาคาร C2 (ห้องประชุมปองทิพย์)

Event Objectives

ครบเครื่อง เรื่อง ลงทุน พบกับ  คุณรฤมล บุญสนอง นักวางแผนการเงิน

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาปัจจุบัน

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

อาคาร C2 ชั้น 9 ห้องประชุมปองทิพย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event