เมื่อเช็คแอพ “หมอพร้อม” แล้วพบข้อมูลดังภาพ ต้องทำอะไรหรือไม่

กรณีที่จองรับวัคซีนจากจุดบริการอื่นแล้ว  ไม่ต้องทำอะไรกับระบบหมอพร้อมแต่ขอให้นักศึกษามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่จุดลงทะเบียนรับวัคซีนของมหาวิทยาลัย

Admin

16 Sep 2021

สำหรับน.ศ.ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี จะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่

มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเรื่องการจัดสรรวัคซีนสำหรับนักศึกษาที่มีอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ทั้งนี้รอกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ (อว.) เป็นผู้อนุมัติการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว หากมีความคืบหน้ามหาวิทยาลัยจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป

Admin

17 Sep 2021

เมื่อไหร่ถึงได้รับการฉีดวัคซีน

กำหนดการเบื้องต้น 27 กันยายน-ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ เทศบาลเมืองคลองหลวง และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดคิวการรับวัคซีน

Admin

15 Sep 2021

จะได้รับการแจ้งคิวการฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับวัคซีนล่วงหน้ากี่วันและช่องทางไหนบ้าง

มหาวิทยาลัยจะแจ้งนักศึกษาทาง BU Mail ทันทีที่ได้รับการยืนยันจาก เทศบาลเมืองคลองหลวง ซึ่งนักศึกษาน่าจะได้รับการยืนยันอย่างช้า 24 ชั่วโมงก่อนรับวัคซีน

Admin

15 Sep 2021

วัคซีนนี้เป็นโควต้าขององค์กรไหน

วัคซีนที่ได้รับมาจากการจัดสรรของเทศบาลเมืองคลองหลวง (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) ซึ่งมีจำนวนจำกัด (ประมาณ 8,000 – 9,000  คน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอีกส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปตามนโยบายของเทศบาลเมืองคลองหลวง)

Admin

15 Sep 2021
1 2