เมื่อเช็คแอพ “หมอพร้อม” แล้วพบข้อมูลดังภาพ ต้องทำอะไรหรือไม่

กรณีที่จองรับวัคซีนจากจุดบริการอื่นแล้ว  ไม่ต้องทำอะไรกับระบบหมอพร้อมแต่ขอให้นักศึกษามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่จุดลงทะเบียนรับวัคซีนของมหาวิทยาลัย

Admin

16 Sep 2021

สำหรับน.ศ.ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี จะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่

มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเรื่องการจัดสรรวัคซีนสำหรับนักศึกษาที่มีอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ทั้งนี้รอกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ (อว.) เป็นผู้อนุมัติการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว หากมีความคืบหน้ามหาวิทยาลัยจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป

Admin

17 Sep 2021

เมื่อไหร่ถึงได้รับการฉีดวัคซีน

กำหนดการเบื้องต้น 27 กันยายน-ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ เทศบาลเมืองคลองหลวง และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดคิวการรับวัคซีน

Admin

15 Sep 2021
1 2 3