ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ต้องทำอย่างไร

ชำระเงินแล้ว กรอกที่อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ ให้ตรวจสอบสถานะพัสดุ ที่  http://ums.bu.ac.th/posttracking ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 63 เป็นต้นไป

Admin

22 May 2020

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าได้หรือไม่

ได้ โดยให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 4,000 บาท (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมพิธี) โดยให้โอน เงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท  เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล bu1stop@bu.ac.th และ ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลและที่อยู่สำหรับจัดส่งใบปริญญาบัตรที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ

Admin

22 May 2020

ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ไม่ได้เข้าไปกรอข้อมูล/ที่อยู่จัดส่งใบปริญญาบัตร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ต้องทำอย่างไร

ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูล/ที่อยู่ได้ที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือหรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ

Admin

22 May 2020

ตรวจสอบสถานการณ์ส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์แล้วไม่พบข้อมูลต้องทำอย่างไร

ถ้าบัณฑิตชำระเงินแล้ว และกรอกข้อมูล/ที่อยู่แล้วภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาแล้ว ให้ตรวจสอบอีเมล์ของบัณฑิต จะพบข้อมูลที่ส่งไป แต่ถ้าไม่มีอีเมลไปถึงก็หมายความว่า บัณฑิตกรอกข้อมูลไม่สำเร็จ ถ้าจะขอรับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ก็จะต้องกรอกที่อยู่ใหม่โดยไปที่  https://bit.ly/Mailing-CMM หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ ถ้าบัณฑิตยังไม่ได้ชำระเงิน ขอให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 4,000 บาท (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมพิธี) โดยให้โอน เงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท  เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล bu1stop@bu.ac.th และ ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูล/ที่อยู่ได้ที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ

Admin

22 May 2020