4. วิธีการติดต่อขอเข้ารับชุดครุย จะทำอย่างไรดี?

สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและแจ้งขอเช่าชุดครุย พร้อมชำระเงินแล้วสามารถรับชุดครุยได้ที่ร้านครุยคัทลียา
ซึ่งตอนนี้ร้านจะปิดชั่วคราวแต่สามารถให้ร้านจัดส่งได้ค่ะ (หากไปรับที่ร้านสามารถเข้าไปรับได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)