2. ต้องการส่งรูปเพื่อขอแจ้งจบ ติดต่อส่งที่ไหนได้บ้าง?

นักศึกษาที่แจ้งจบแล้วสามารถส่งรูปได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กรณีที่ยังไม่สามารถส่งรูปด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย สามารถส่งทางไปรษณีย์ ถึงแผนกทะเบียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) วงเล็บมุมซองว่า “ส่งรูปชุดครุย” (หลังรูปถ่าย โปรดกรอก ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ภาควิชา)

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120