แจ้งยกเลิกการจองรับวัคซีนที่อื่นต้องทำอย่างไร

โทรศัพท์แจ้งศูนย์ฉีดวัคซีนที่นักศึกษาทำเรื่องขอรับวัคซีนไว้ หรือ ยกเลิกผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม ทั้งนี้ ควรดำเนินการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ