เมื่อไหร่ถึงได้รับการฉีดวัคซีน

กำหนดการเบื้องต้น 27 กันยายน-ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ เทศบาลเมืองคลองหลวง และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดคิวการรับวัคซีน