เมื่อจองคิวรับวัคซีนแล้ว ข้อมูลจะขึ้นในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมเมื่อใด

เมื่อศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต ได้รับข้อมูลการจองแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งให้กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 3-5 วันทำการจึงจะมีข้อมูลขึ้นในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยคลิก “ประวัติการฉีดวัคซีน” หรือ เพิ่มเพื่อนด้วย line officical หมอพร้อม https://fb.watch/v/1DJcJJ9jS/