สำหรับน.ศ.ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี จะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่

มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเรื่องการจัดสรรวัคซีนสำหรับนักศึกษาที่มีอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ทั้งนี้รอกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ (อว.) เป็นผู้อนุมัติการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว หากมีความคืบหน้ามหาวิทยาลัยจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป