วัคซีนนี้เป็นโควต้าขององค์กรไหน

วัคซีนที่ได้รับมาจากการจัดสรรของเทศบาลเมืองคลองหลวง (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) ซึ่งมีจำนวนจำกัด (ประมาณ 8,000 – 9,000  คน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอีกส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปตามนโยบายของเทศบาลเมืองคลองหลวง)