ลืมรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan ต้องทำอย่างไร

กรณีลืมรหัสผ่าน

  1. เข้า Website กองทุนฯ (www.studentloan.or.th)
  2. คลิกเมนู ระบบ e-studentloan -> นักเรียน/นักศึกษา
  3. คลิก ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว
  4. คลิก Reset รหัสผ่าน
  5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และสังเกตตรง 3 ช่องสุดท้าย ให้เลือกกรอกข้อมูลข้อใดข้อหนึ่ง > คลิกยืนยัน หลังจากนั้นระบบจะขึ้นรหัสใหม่เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กให้ผู้กู้จดรหัสผ่านไว้ > คลิก จบการทำงาน (ห้ามยืนยันซ้ำเพราะรหัสผ่านจะเปลี่ยนไป)