ลงทะเบียนแล้ว ทำไมยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันจากมหาวิทยาลัย

เนื่องจาก ศูนย์รับวัคซีน COVID-19  ธรรมศาสตร์  รังสิต เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการจัดคิวการรับวัคซีนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถส่งอีเมลยืนยันนักศึกษาได้ จนกว่าจะได้รับการประสานจาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และศูนย์รับวัคซีนฯ