นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระได้หรือไม่

นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นนักศึกษาที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าทำงานหรือวีซ่าติดตามผู้ปกครองเท่านั้น เนื่องจากนักศึกษาที่ต้องขอวีซ่านักเรียนนั้น จำเป็นต้องใช้หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนไปยื่นขอวีซ่า ดังนั้นจึงไม่สามารถขอผ่อนชำระได้