ถ้ายกเลิกที่อื่นแล้วมาลงของที่ม.กรุงเทพ แล้วไม่ได้รับการฉีด จะต้องทำอย่างไร

หากนักศึกษามีกำหนดการรับวัคซีนทางช่องทางอื่นอยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ตามเดิมได้ แต่หากต้องการรับวัคซีนกับม.กรุงเทพ ควรดำเนินการยกเลิกอย่างน้อย 3 วันทำการ หากมีปัญหา ม.กรุงเทพจะประสานกับศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต ในการแก้ปัญหาต่อไป