ถ้าจองที่อื่นไว้ แต่อยากฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยไม่ยกเลิกการจองที่อื่นจะเกิดอะไรขึ้น

นักศึกษาอาจจะไม่สามารถรับวัคซีนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ เนื่องจากมีรายชื่อการจองรับวัคซีนที่อื่นแล้ว ในระบบของกระทรวงสาธารณสุข (จะทราบผลหลังการลงทะเบียนที่จุดคัดกรอง)