ตรวจสอบสถานการณ์ส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์แล้วไม่พบข้อมูลต้องทำอย่างไร

ถ้าบัณฑิตชำระเงินแล้ว และกรอกข้อมูล/ที่อยู่แล้วภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาแล้ว
ให้ตรวจสอบอีเมล์ของบัณฑิต จะพบข้อมูลที่ส่งไป แต่ถ้าไม่มีอีเมลไปถึงก็หมายความว่า บัณฑิตกรอกข้อมูลไม่สำเร็จ ถ้าจะขอรับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ก็จะต้องกรอกที่อยู่ใหม่โดยไปที่  https://bit.ly/Mailing-CMM หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ

ถ้าบัณฑิตยังไม่ได้ชำระเงิน
ขอให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 4,000 บาท (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมพิธี) โดยให้โอน เงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท  เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล bu1stop@bu.ac.th และ ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูล/ที่อยู่ได้ที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ