จะได้รับการแจ้งคิวการฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับวัคซีนล่วงหน้ากี่วันและช่องทางไหนบ้าง

มหาวิทยาลัยจะแจ้งนักศึกษาทาง BU Mail ทันทีที่ได้รับการยืนยันจาก เทศบาลเมืองคลองหลวง ซึ่งนักศึกษาน่าจะได้รับการยืนยันอย่างช้า 24 ชั่วโมงก่อนรับวัคซีน