ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้ารับวัคซีน ณ วันที่รับวัคซีน

  1. Download แอพลิเคชั่น “หมอพร้อม”
  2. มาถึง ศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต (ยินเนเซียม 4)  ล่วงหน้า 30 นาที
  3. นำบัตรประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนของ ม.กรุงเทพ
  4. สวมเสื้อแขนสั้นเพื่อให้สะดวกต่อการฉีดวัคซีนที่ต้นแขน