กำลังศึกษาอยู่ แต่ไม่ได้กู้ยืมต่อต้องทำอย่างไรบ้าง

นักศึกษาต้องรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืมฯ โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

  1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 (คลิกดาวน์โหลด)
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา
    *1-3 แนะนำให้สำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะ

โดยส่งเอกสารดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • ส่งแฟกซ์เอกสารไปที่เบอร์ 02-2568198 โทรยืนยันแฟกซ์ 02-2088699 หรือ ส่งเอกสารที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ เลขที่ 10 อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110