การเดินทางไปยัง ยินเนเซียม 4 ศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต

การเดินทางโดยรถประจำทาง
สาย 29, 29 (ปอ.), 39 (ปอ.), 510 (ปอ.) ลงป้ายรถประจำทางหน้า ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เดินทางโดยรถตู้โดยสาร

  • อนุสาวรีย์ชัยฯ-มธ.ศูนย์รังสิต
  • BTS หมอชิต-มธ.ศูนย์รังสิต
  • ฟิวเจอร์ปาร์ค-มธ.ศูนย์รังสิต
  • ท่าพระจันทร์-มธ.ศูนย์รังสิต

พิกัดที่ตั้งอาคารยิมเนเซียม 4
https://goo.gl/maps/ASg2cUQETmXyGkP47
14.066363139985254, 100.60335342590757