การรับวัคซีนรอบสุดท้าย ต้องไปถึงกี่โมง

นักศึกษาควรเดินทางไปถึงศูนย์รับวัคซีนฯ ภายในเวลา 15.10 น. เนื่องจากศูนย์ประสานงานของศูนย์รับวัคซีนฯ จะปิดให้บริการแก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ภายใน 15.15 น.