มาตรการเข้าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

มาตรการเข้าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

Admin

25 Feb 2021
1 2 4