การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศแจ้งนักศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศที่แนบ

Admin

26 Jan 2021
1 2 3 7