หน่วยบริการเบ็ดเสร็จ

Slider

ติดต่อหน่วยงาน

สอบถามบริการอื่นๆ ของหน่วยบริการเบ็ดเสร็จเพิ่มเติม

สถานที่ : อาคาร A6 ชั้น 1
โทรศัพท์ : 02-4073888 ต่อ 2555, 2566
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-16.45 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 2
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.