โครงการ ๙ ก่อ
12 Oct 2023 | 09:00 - 17:00
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

Event Objectives

กิจกรรมของคณะ ชมรม เพื่อรำลึกถึง รัชกาลที่ ๙

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Gallery

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event