Mini Job Fair 2023
17 Oct 2023 - 19 Oct 2023 | 09:00 - 16:30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

  1. เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ที่สนใจหางาน หาที่ฝึกงาน หารายได้ระหว่างเรียน หรือสนใจเป็น Freelance ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทรนด์อาชีพอนาคต ตำแหน่งงานและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้ง Part time, Full time, Internship, Freelance
  2. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี และศิษย์เก่า ได้เตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน และได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ
  3. เพื่อเปิดตลาดงานสร้างสรรค์ จัดงานที่ใช่ อาชีพในฝัน สนับสนุนคนรุ่นใหม่มองหาโอกาสในการทำงานตั้งแต่ยังเรียน

Target Audience

1) นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา 2,000 คน
2) ศิษย์เก่า 300 คน
3) บริษัท/ผู้ประกอบการ 200 คน
4) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 1,500 คน

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Street Smart

Highlight Activities

  1. Job Seeker Career ConNEXT เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน มี Resume Clinic เพื่อตรวจสุขภาพ Resume ให้พร้อมยื่นสมัครงานทั้งในรูปแบบ Full-time Jobs/Part-time Job/Freelance/Internship
  2. Seminar and Workshop Career ConNEXT พบกับ Career Mentors, Alumni Network ผู้คร่ำหวอดหลายวงการขององค์กรแถวหน้าของเมืองไทย
  3. ทีมงานมืออาชีพระดับชั้นนำ มาช่วยแนะแนวทางเพื่อค้นหาศักยภาพที่แท้จริง ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ
  4. Creative Career ConNext พื้นที่เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่กับอาชีพสร้างสรรค์ จากผู้ประกอบการสร้างสรรค์ชั้นนำ เปิดบูธพูดคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจตัวจริง เสียงจริง ที่กำลังมองหาน้องใหม่ไฟแรงไปร่วมงาน

Gallery

Organizer

Add to Calendar

Location

Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event