Loi-kratong Festival
17:00 to 22:00 - 27 Nov 2023
Bangkok University

Event Objectives

สืบสานประเพณีไทยให้นักศึกษาไทยและนานาชาติได้มีโอกาสมีส่วนร่วม ในคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือ “วันลอยกระทง” การขอขมาแม่พระคงคา และการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อสายน้ำ เราจึงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ต้องดูแลรักษากันและกันให้ยั่งยืน

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายรอง : หน่วยงาน

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

  1. ประกวดการแต่งกายประยุกต์สร้างสรรค์ ชวนเพื่อนไปลอยกระทง
  2. ประกวดกระทงสวยงาม…เน้นความพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  3. สีสันยามเย็น…ลอยกระทง ออกร้าน งานกิจกรรมคึกคัก ซุ้มขายอาหารและสินค้าของชุมชน นักศึกษา และศิษย์เก่า
  4. ประกวดเทพธิดา BU เทพบุตร เมืองกรุง และดาวรุ่งทุ่งบียูจำแลง
  5. ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมฟิลเดินงานวัดแบบสร้างสรรค์ ก็สนุกเฮฮาได้เต็มที่

Gallery

Organizer

Add to Calendar

Location

Share our event