อีเมลอาจารย์ผู้ประสานงาน

สำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้ามาเรียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
และต้องการแจ้งคณะในการประสานอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับการเรียนให้เหมาะสม

ให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลทาง Email ว่ามีที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาครหรืออยู่ระหว่างการกักตัว 14 วันหรือมีความกังวลหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
พร้อมชื่อ/นามสกุล/เบอร์โทรศัพท์/ชื่อวิชาและกลุ่ม (Section) ที่เรียนในภาค 2/2563