ประกาศ เรื่อง ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พิจารณาและเห็นสมควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ในทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

Admin

1 Feb 2021

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฉบับสำหรับนักศึกษา)

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฉบับสำหรับนักศึกษา)

Admin

30 Jan 2021
1 3 4 5 10