คำชี้แจงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในย่านสุขุมวิท 26

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีประวัติการเดินทางในย่านสุขุมวิท 26 มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขอยืนยันว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้างต้น เข้ามาภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งสองวิทยาเขตแต่อย่างใด

Admin

15 Jul 2020