การส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2566

การส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2566

นักศึกษากยศ.ทุกชั้นปี ที่กดยืนยันใช้เงินกู้ยืมฯ เพื่อชําระค่าเทอมภาคเรียน 2/2566 (มหาวิทยาลัยสํารองจ่ายให้ก่อน) ขอให้นักศึกษาทุกคนเบิกเงินกู้ยืมฯ คืนมหาวิทยาลัย ตามขั้นตอนต่อไปนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/buslf2-66