การยื่นขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2-4 (Dek62, Dek63, Dek64)

โดยนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมต่อจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
อ่านละเอียดเพิ่มเติมที่.. https://bit.ly/announceslf2-4_2565

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนฯ ที่มีการย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา ให้ไปดูประกาศการกู้ยืมสำหรับ ผู้ยืมรายเก่าที่ย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา
อ่านละเอียดเพิ่มเติมที่.. https://bit.ly/announcenew2-4_2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Google meet (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ – รอบเช้าเวลา 10.00-11.30 น. / รอบบ่าย 14.00 – 15.30 น.)
ที่ Link : https://meet.google.com/gzx-icjx-wmc