การขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุนฯ /ผู้กู้ยืมรายเก่า ย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา

สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุนฯ /ผู้กู้ยืมรายเก่า ย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา (Dek62, Dek63, Dek64)
โดยนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมและจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
อ่านละเอียดเพิ่มเติมที่.. https://bit.ly/announcenew2-4_2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Google meet (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ – รอบเช้าเวลา 10.00-11.30 น. / รอบบ่าย 14.00 – 15.30 น.)
ที่ Link : https://meet.google.com/gzx-icjx-wmc